Focus op
Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een kernonderdeel van ons ethos: het wordt belichaamd in onze verbintenissen tegenover onze werknemers, klanten en leveranciers en in de manier waarop wij onze gemeenschappen ondersteunen en het milieu beschermen.

POSITIEVE WERKOMGEVING

Onze mensen zijn onze grootste troef en wij bevorderen op verschillende manieren een positieve werkomgeving:

 • Cultuur van Respect, Diversiteit & Inclusie - wij hechten veel belang aan respect, diversiteit en inclusie; wij willen dat ons personeelsbestand een afspiegeling is van de diverse cliënten die wij bedienen, en wij willen getalenteerde werknemers in dienst nemen die zich gewaardeerd voelen op het werk, gewaardeerd worden om wie ze zijn en de vrijheid hebben om verschillende ideeën naar voren te brengen. Wij zetten ons in om gelijke kansen te bieden in elke fase van de werving en tewerkstelling en om een werkomgeving te creëren waarin iedereen zich kan ontplooien en zich echt thuis voelt.


 • Beloning - wij zijn trots op onze high-performance cultuur die werknemers intellectuele uitdaging biedt, toonaangevend werk in dienst van onze cliënten en meritocratische beloning. Daarom bieden wij onze werknemers een concurrerend belonings- en voordelenpakket.


 • Welzijn - de gezondheid en het welzijn van de werknemers is voor ons van het grootste belang; wij hebben een hulpprogramma voor werknemers dat hun gratis en vertrouwelijke hulp biedt bij persoonlijke of professionele problemen die van invloed kunnen zijn op hun privéleven, hun werk, hun gezondheid en hun welzijn.

MILIEUNORMEN

Klimaatverandering vormt, nu meer dan ooit, een belangrijke bedreiging voor onze planeet. Wij zetten ons in om onze impact op het milieu te verminderen door onze milieuprestaties voortdurend te controleren en te verbeteren als integraal onderdeel van onze bedrijfsstrategie en werkmethoden. Wij moedigen onze klanten en leveranciers aan hetzelfde te doen.

 • Vervoer - wij zijn vastbesloten om onze koolstofvoetafdruk te verkleinen door de noodzaak tot reizen te verminderen. We beperken reizen overzee tot essentiële reizen, stimuleren het gebruik van reisalternatieven zoals werken op afstand, e-mail of videoconferenties, en moedigen onze werknemers aan om milieuvriendelijke vervoersmiddelen te gebruiken, zoals openbaar vervoer of fietsen (tegen gereduceerde kosten aangeschaft via ons Cycle Scheme).


 • Energieverbruik - wij streven ernaar ons energieverbruik zo veel mogelijk te beperken; zo zijn de meeste lampen in onze kantoren bewegingsgevoelig en gaan ze automatisch uit als er geen mensen aanwezig zijn. Bij de aankoop van nieuwe producten houden we rekening met hun energie-efficiëntieklasse en we controleren elk kwartaal het energieverbruik en het waterverbruik, met de bedoeling het na verloop van tijd te verminderen.


 • Verbruik van hulpbronnen -wij streven ernaar om waar mogelijk gerecycleerde producten te kopen. Wij houden het papierverbruik zorgvuldig bij om het tot een absoluut minimum te beperken.


 • Afvalbeheer - wij maken alleen gebruik van erkende en geschikte organisaties om afval te verwijderen en wij zetten ons in voor hergebruik en recycling van alle papier en ander afval waar mogelijk; wij hebben recyclingbakken in al onze kantoren.

TERUGGEVEN AAN ONZE GEMEENSCHAPPEN

Bij bfinance erkennen we het belang van het bijdragen van zowel onze tijd en geld om terug te geven aan de gemeenschappen waarin we actief zijn.

 • Vrijwilligerswerk - wij moedigen alle werknemers aan deel te nemen aan vrijwilligersactiviteiten die onze gemeenschappen ten goede komen en bieden daartoe betaald verlof voor deelname aan dergelijke activiteiten. Vrijwilligersactiviteiten nemen doorgaans de vorm aan van vrijwilligerswerk bij voedselbanken, hulp aan daklozen en andere liefdadigheidsactiviteiten. Hoewel dergelijk vrijwilligerswerk op individuele basis kan worden verricht, hebben wij in het verleden vrijwilligerswerk voor het hele team georganiseerd.


 • • Financiële bijdragen aan goede doelen - bfinance levert op twee manieren financiële bijdragen aan goede doelen:


  1) Wij doneren regelmatig en eenmalig aan goede doelen. Zo steunen wij bijvoorbeeld voortdurend het Diversity Project, dat de vooruitgang naar een diverse en inclusieve cultuur binnen de beleggingssector wil versnellen. Andere voorbeelden zijn onze donaties aan liefdadigheidsinstellingen die groepen steunen die getroffen zijn door de COVID-19 pandemie en aan de liefdadigheidsinstelling voor daklozen St.

  2) Ons Charitable Fundraising Matching Scheme stelt ons in staat bij te dragen aan de liefdadigheidsinspanningen van onze werknemers. Via deze regeling verdubbelen wij de bedragen die de werknemers inzamelen via sponsoring voor geregistreerde liefdadigheidsinstellingen van hun keuze.

LEVERANCIERSNORMEN

Wij behandelen onze leveranciers met respect en bouwen relaties op die gekenmerkt worden door open en eerlijke communicatie in beide richtingen. Wij doen waar mogelijk een beroep op plaatselijke leveranciers en streven ernaar partnerschappen aan te gaan met gelijkgestemde bedrijven waarvan de kernwaarden een afspiegeling zijn van die van ons. Wij willen er zeker van zijn dat onze leveranciers hun werknemers met respect behandelen, zich inzetten om hun impact op het milieu te verminderen en de hoogste ethische normen hanteren. Daartoe vragen wij potentiële leveranciers en onze bestaande leveranciers jaarlijks onze vragenlijst voor leveranciers in te vullen:

 • Bevestigen dat zij zich inzetten voor een positieve werkomgeving, met inbegrip van hun normen inzake diversiteit en inclusie en de naleving van de Equality Act 2010


 • Bevestigen dat zij passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat hun eigen activiteiten vrij zijn van mensenhandel en moderne slavernij.


 • Bevestig dat zij een anti-omkopingsbeleid hebben.


 • Bevestigen dat zij zich ertoe verbinden hun milieueffecten te verminderen.


 • Bevestigen welke procedures zij hanteren voor de beoordeling van bovengenoemde factoren met betrekking tot hun verdere leveringsketen.


 • in voorkomend geval, bevestigen dat zij over de nodige vergunningen beschikken om hun activiteiten uit te voeren.

MVO-ROVERNANCE

Wij beschikken over processen om onze prestaties op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen te meten en het management daarop toezicht te laten houden. Onze toezeggingen zijn vastgelegd in ons interne beleid inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen, en onze activiteiten om de voortgang te bewaken worden gerapporteerd aan de Commissie Verantwoord Beleggen, die regelmatig bijeenkomt en verslag uitbrengt aan het Senior Management Team en de Raad van Bestuur.

Meer Informatie

}