Operationele
due diligence

bfinance Operational Risk Solutions ("ORS") ondersteunt beleggers bij de beoordeling van het operationele risico van vermogensbeheerders voordat zij beleggen of als onderdeel van een doorlopend monitoringprogramma.

Nieuwe operationele druk

Het beoordelen van operationele risico's is nog nooit zo belangrijk geweest. Voorzichtige beleggers kunnen het zich niet veroorloven zelfgenoegzaam te zijn over de potentiële impact die niet-investeringsrisico's op hun portefeuilles kunnen hebben. De toename van de blootstelling aan alternatieve beleggingen, met name private market strategieën, een steeds complexer regelgevingskader en de steeds grotere dreiging van cybercriminelen betekenen dat de blootstelling van beleggers aan niet-beleggingsrisico's zich blijft ontwikkelen en daarom gespecialiseerde kennis vereist om adequaat te kunnen worden geëvalueerd".

Daarnaast stellen wij vast dat veel institutionele beleggers nu onderworpen zijn aan normatieve richtlijnen over de noodzaak om de operationele processen en controles van externe vermogensbeheerders grondig te evalueren. Dit is een onderwerp dat steeds meer aandacht vraagt.

new operational pressures
new operational pressures

Uitgebreide ODD-diensten

De ORS-functie van bfinance bestrijkt het volledige spectrum van de activaklassen en evalueert het beleid, de procedures en de middelen van de beheerders voor de belangrijkste controlefuncties (zie afbeelding links). Onze Operational Due Diligence ("ODD") benadering omvat een grondige en gedetailleerde beoordeling van niet-investeringsrisico's, ontworpen om de blootstelling van een belegger aan potentieel schadelijke negatieve resultaten te beperken. De analyse wordt ondersteund door het gebruik van op maat gemaakte due diligence-vragenlijsten, terwijl in de rapportage de informatie wordt gepresenteerd die voor de specifieke belegger het meest relevant is.

Uitgebreide evaluatie van vermogensbeheerders


evaluating asset managers

Hoewel van beleggers wordt verwacht dat zij zich meer bewust zijn van operationele risico-overwegingen, betekent de breedte, reikwijdte en complexiteit van de taak dat beleggers in toenemende mate gebruik maken van de expertise van externe gespecialiseerde hulpbronnen. bfinance's inzicht in best practices in de sector en het vermogen om managers aan te spreken op hun controleomgeving stelt klanten in staat te voldoen aan hun fiduciaire plicht om operationele risico's effectief te beoordelen en evalueren. ORS hanteert een activistische aanpak door proactief met beheerders samen te werken om zwakke punten op te lossen door operationele verbeteringen door te voeren.Belangrijke punten die tijdens ODD moeten worden aangepakt :

key issues

Wij zijn van mening dat beleggers een uitgebreide ODD-beoordeling moeten uitvoeren op alle beleggingen, ongeacht de omvang van de beheerder of de strategie. Hoewel de aard en de reikwijdte van een ODD-beoordeling zullen variëren naargelang de beoogde beheerder en/of strategie, bestaan er soortgelijke risico's en problemen. Het belang van een beoordeling van het beheerskader voor cyberbeveiliging van een beheerder neemt steeds meer toe nu het bedreigingslandschap snel evolueert en beheerders voor uitdagingen stelt, ongeacht hun asset class focus. Daarnaast zien we dat de mondiale toezichthouders hun aandacht steeds meer richten op alternatieve beheerders, waarbij de regelgevingskaders steeds uitgebreider worden en meer transparantie vereisen van bedrijven die in het verleden aan minder informatieverplichtingen waren onderworpen. Verder brengen verplichte ESG-openbaarmakingsverplichtingen nieuwe uitdagingen met zich mee voor vermogensbeheerders in het hele strategiespectrum.Contact Us

If you would like more information on bfinance Risk Solutions...

Get in touch
}