Portfolio Solutions | Verbeterde Monitoring

The team are really strong in their level of knowledge and very patient. They really, really helped.

UK public sector pension fund

Van sectorspecifieke tot volledige portfoliomonitoring, bfinance Monitoring is in hoge mate op maat te maken. De service is eenvoudig waar het kan en geavanceerd waar dat nodig is. We nemen vooraf uitgebreid de tijd om de wensen van onze klanten te doorgronden teneinde nuttige informatie en kwalitatief inzicht te bieden. Dit omvat het ontwikkelen van aangepaste rapportagestructuren en prestatiebeoordelingscriteria voor elke belegger. Flexibiliteit is van vitaal belang, zodat de rapportagebehoeften in de loop van de tijd kunnen evolueren naarmate de behoeften of marktomstandigheden veranderen.

Contact

Hoe kunnen we u helpen?