Focus op
ESG en verantwoord
beleggen

Er is geen 'one size fits all' als het gaat om Verantwoord Beleggen, Duurzaam Beleggen, ESG of Impact Investing: onze klanten hebben een zeer gevarieerd scala aan behoeften en prioriteiten. Sinds 2005 hebben wij ruime ervaring met het ondersteunen van beleggers op deze gebieden, met onderwerpen als ESG-risicobeheer, CO2, gender- en etnische diversiteit, actieve betrokkenheid, afstemming op de Sustainable Development Goals van de VN en nog veel meer.

ONZE ESG VERPLICHTINGEN:

Wij ondersteunen onze cliënten bij de ontwikkeling en implementatie van beleggingsbenaderingen die zijn toegesneden op hun specifieke ESG-behoeften en -doelstellingen, met ruime ervaring in alle liquide en illiquide beleggingscategorieën.

Wij integreren ESG-gerelateerde factoren in alle managementselectieopdrachten, en verzamelen daarbij zowel kerngegevens als verdere kwantitatieve en kwalitatieve ESG-informatie op basis van specifieke klantbehoeften.

Wij streven naar een beter begrip in de sector van ESG-kwesties, die volgens ons een wezenlijk effect kunnen hebben op de beleggingsresultaten op lange termijn. Daartoe publiceren wij informatief onderzoek over belangrijke onderwerpen, steunen wij relevante initiatieven of instanties die hieronder worden genoemd en geven wij beheerders directe feedback over hoe zij zich op dit gebied verhouden tot hun collega's.

Wij streven naar een sterk ESG-bestuur, waarbij verantwoord beleggen en ESG-aangelegenheden onder toezicht staan van een Responsible Investment Committee dat rechtstreeks rapporteert aan de raad van bestuur van de onderneming.

En ten slotte, streven wij als onderneming naar uitmuntendheid in alle aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij wij zaken doen met integriteit, volgens de hoogste ethische normen en op een milieuvriendelijke en maatschappelijk verantwoorde manier.

ONDERSTEUNING VAN VERSCHILLENDE ESG-BENADERINGEN

Er zijn vele benaderingen voor de aanpak van milieu-, sociale en bestuurskwesties. Ons werk met cliënten over de hele wereld omvat een breed scala aan praktijken, die vaak in combinatie met elkaar worden gebruikt. Op alle gebieden streven wij ernaar duidelijkheid te verschaffen in het licht van de ESG-marketing en de box-ticking die in de vermogensbeheersector steeds vaker de boventoon voeren, beleggers te helpen een solide aanpak te implementeren en partners te vinden die werkelijk op één lijn zitten wat inhoudelijke kwesties betreft.

Negatieve screening Het uitsluiten van sectoren of ondernemingen die ongeschikt zijn voor de belegger, zoals wapenproducenten of tabaksondernemingen.
ESG-integratie Het opnemen van ESG-overwegingen in beleggingsprocessen en beleggingsbeslissingen. Soms omschreven als een dimensie van risicobeheer.
Actieve betrokkenheid Directe of indirecte betrokkenheid bij het aanmoedigen van verantwoorde praktijken bij bedrijven waarin wordt geïnvesteerd, met inbegrip van actief eigendom in het geval van aandelen (stemmen en overleg met het management).
Thematisch beleggen Specifieke ESG-georiënteerde beleggingsstrategieën, waaronder infrastructuur voor hernieuwbare energie, sociale huisvesting. Deze kunnen deel uitmaken van een specifieke duurzame beleggingstoewijzing of (meer gebruikelijk) als standaardonderdeel van de portefeuille.
Impact investing Soms beschouwd als een onderdeel van thematisch beleggen, verwijst "impact investing" nu in ruime zin naar beleggingen waarbij de intentie bestaat om sociale/milieuresultaten af te leiden en te meten. Rapportage over de impact kan in toenemende mate worden verkregen voor elk van de bovengenoemde categorieën, en kan worden afgestemd op de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

LIDMAATSCHAPPEN EN INITIATIEVEN

Wij steunen een breed scala van initiatieven van de industrie met betrekking tot dit onderwerp, waaronder:

  • Beginselen voor verantwoord beleggen
  • Werkgroep duurzaamheid van beleggingsadviseurs
  • Pensioenen voor doeleinden
  • AMNT / Forum duurzaam beleggen Verenigd Koninkrijk
  • Het Diversiteitsproject - Catalyst Naschoolse Programma

Further Reading

You may also like...

}