Hedge Funds en andere alternatieve beleggingen

Ons hedge fund team bestaande uit door de wol geverfde beleggers wordt geleid door de voormalig CIO van een multi-miljard fund of hedge funds met meer dan 18 jaar ervaring in deze industrie.

Door rechtstreeks te beleggen in juist die hedge funds die voldoende diepte en dynamiek hebben en als zodanig vergelijkbaar zijn met de aanpak van fund-of-hedge-funds, besparen wij kosten voor onze klanten. Bij iedere stap in het beleggingsproces, van portfolio analyse tot adviesdiensten, werken we nauw samen met onze klanten.

Klanten kiezen bfinance voor hedge fund adviezen vanwege:

• De brede oriëntatie en de aantoonbare ervaring die tot uitdrukking komen in de diepgang van de analyses die tot de besten mag worden gerekend.

• Wij zijn 100% gefocust op de individuele klant; ons proces is erop gericht die hedge funds te selecteren die (complementair) het beste passen binnen de beleggingsportefeuille.

• De transparantie en structuur van onze benadering en ons stapsgewijs proces geven inzicht waarom sommige vermogensbeheerders al dan niet worden geselecteerd.

• Onze continue monitoring en advisering geven klanten een comfortabel en verhoudingsgewijs veilig gevoel over hun beleggingen.

Related Links:

DMGT group pension funds Podcast
The Smart Beta Report