De complexiteit van beleggingsportefeuilles neemt toe en de marktcondities worden steeds uitdagender. Daarom is het essentieel om verder te kijken dan de traditionele technieken om risicoconcentraties en sensitiviteiten te onderkennen.

Onze Portfolio Risk Solutions unit levert een breed scala aan diensten op het gebied van risicomanagement. Zo kunnen wij de portefeuille doorlopend monitoren, periodiek strategische evaluaties leveren en de risicoprofielen van de beleggingsmogelijkheden herijken.

bfinance heeft toekomstgerichte risicomodellen in eigen beheer ontwikkeld, waarbij aan de hand van uiteenlopende risicofactoren exposures kunnen worden geanalyseerd. Onze modellen stellen vast wat de risico- en rendementsdrijvers zijn voor een breed bereik van beleggingscategorieën. Daarop kan de meest effectieve diversificatiestrategie worden vastgesteld.

Deze holistische benadering voor de risicobepaling kan naadloos worden geïntegreerd in onze dienstverlening in het kader van portefeuillestrategie, manager analyse en –selectiediensten.

Een beter begrip van het portefeuillerisico betekent:

• Meer realistische schatting van de potentiële risico’s

• Meer ontvankelijke risicomaatstaven in vergelijking tot historische risicomaatstaven

• Beter begrip van de samenstelling van het portefeuillerisico

• Beter begrip van de échte waardedrijvers in uw portefeuille

Related Links:

Risk Management Brochure
Insight on Risk Management Podcast