Onze mensen

Het karakter van onze medewerkers typeert hoe wij de business zien: wij werken nauwgezet, onze aanpak is pragmatisch en doelbewust.

We hechten aan een transparante en flexibele cultuur. We werken gezamenlijk bij het testen van stellingen (axioma’s) en formuleren –indien nodig- alternatieven.

Onze analisten en experts, in het bijzonder onze deskundigen op het gebied van hedge funds en alternatieve beleggingen, hebben alle een achtergrond in portefeuillebeheer, consultancy, research en/of de universitaire wereld.